قیمت ربات اینستاگرام

تعرفه های ربات اینستاگرام

برای رشد ۳۰۰٪ کسب و کارت چقدر حاضرید هزینه کنید ... ؟
فقط ۶۰۰ هزار تومان برای یک سال !!!!!

تک کاربره - ۱ ماهه

۶۳,۰۰۰

بدون تخفیف

 • ۳۰ روز امکان استفاده از پنل
 • افزایش فالوور ۱۲۰۰ تا ۴۵۰۰ نفر
 • دریافت فالوور نامحدود
 • پنل حرفه ای و نامحدود
 • تنظیمات دلخواه
 • نمایش آمار پیشرفته
 • نمایش زنده فعالیت
 • مشاور تبلیغاتی
 • طراحی کمپین تبلیغاتی
 • طراحی پلان بازاریابی
همین خوبه

تک کاربره - ۱۲ ماهه

۵۷۶,۰۰۰ تومان

۱۸۰ هزار تومان تخفیف

 • ۳۶۵ روز امکان استفاده از پنل
 • افزایش فالوور ۳۰۰۰۰ تا ۵۳۰۰۰ نفر
 • دریافت فالوور نامحدود
 • پنل حرفه ای و نامحدود
 • تنظیمات دلخواه
 • نمایش آمار پیشرفته
 • نمایش زنده فعالیت
 • مشاور تبلیغاتی
 • طراحی کمپین تبلیغاتی
 • طراحی پلان بازاریابی
همین خوبه

پکیج نمایندگی کوچک

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پنج کاربره - ۱ ماهه
۸۵ هزار تومان تخفیف

 • ۳۰ روز امکان استفاده از پنل
 • افزایش فالوور ۳۶۰۰ تا ۱۳۵۰۰ برای هر اکانت
 • پنج کاربره همزمان
 • دریافت فالوور نامحدود
 • پنل حرفه ای و نامحدود
 • تنظیمات دلخواه
 • نمایش آمار پیشرفته
 • نمایش زنده فعالیت
 • مشاور تبلیغاتی
 • طراحی کمپین تبلیغاتی
 • طراحی پلان بازاریابی
همین خوبه

پکیج نمایندگی بزرگتر

۶۰۰,۰۰۰ تومان

دوازده کاربره - ۱ ماهه
۱۵۶ هزار تومان تخفیف

 • ۳۰ روز امکان استفاده از پنل
 • افزایش فالوور ۳۶۰۰ تا ۱۳۵۰۰ برای هر اکانت
 • ۱۲ کاربره همزمان
 • دریافت فالوور نامحدود
 • پنل حرفه ای و نامحدود
 • تنظیمات دلخواه
 • نمایش آمار پیشرفته
 • نمایش زنده فعالیت
 • مشاور تبلیغاتی
 • طراحی کمپین تبلیغاتی
 • طراحی پلان بازاریابی
همین خوبه