قیمت ربات اینستاگرام

تعرفه های ربات اینستاگرام

برای رشد ۳۰۰٪ کسب و کارت چقدر حاضرید هزینه کنید ... ؟
فقط ۶۰۰ هزار تومان برای یک سال !!!!!

تک کاربره - ۱ ماهه

۵۰,۰۰۰

بدون تخفیف

 • ۳۰ روز امکان استفاده از پنل
 • افزایش فالوور ۱۲۰۰ تا ۴۵۰۰ نفر
 • دریافت فالوور نامحدود
 • پنل حرفه ای و نامحدود
 • تنظیمات دلخواه
 • نمایش آمار پیشرفته
 • نمایش زنده فعالیت
 • مشاور تبلیغاتی
 • طراحی کمپین تبلیغاتی
 • طراحی پلان بازاریابی
همین خوبه

تک کاربره - ۱۲ ماهه

۴۸,۰۰۰ تومان ماهانه

۱۸۰ هزار تومان تخفیف

 • ۳۶۵ روز امکان استفاده از پنل
 • افزایش فالوور ۳۰۰۰۰ تا ۵۳۰۰۰ نفر
 • دریافت فالوور نامحدود
 • پنل حرفه ای و نامحدود
 • تنظیمات دلخواه
 • نمایش آمار پیشرفته
 • نمایش زنده فعالیت
 • مشاور تبلیغاتی
 • طراحی کمپین تبلیغاتی
 • طراحی پلان بازاریابی
همین خوبه

پکیج نمایندگی کوچک

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پنج کاربره - ۱ ماهه
۸۵ هزار تومان تخفیف

 • ۳۰ روز امکان استفاده از پنل
 • افزایش فالوور ۳۶۰۰ تا ۱۳۵۰۰ برای هر اکانت
 • پنج کاربره همزمان
 • دریافت فالوور نامحدود
 • پنل حرفه ای و نامحدود
 • تنظیمات دلخواه
 • نمایش آمار پیشرفته
 • نمایش زنده فعالیت
 • مشاور تبلیغاتی
 • طراحی کمپین تبلیغاتی
 • طراحی پلان بازاریابی
همین خوبه

نمایندگی نامحدود ربات اینستاگرام

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نامحدود - ۱ ماهه

 • ۳۰ روز امکان استفاده از پنل
 • افزایش فالوور ۳۶۰۰ تا ۱۳۵۰۰ برای هر اکانت
 • پنل مجزا نامحدود اکانت ماهانه
 • افزایش فالوور نامحدود
 • مدیریت کامل اکانت ها در یک پنل
 • تنظیمات دلخواه
 • نمایش آمار پیشرفته
 • نمایش زنده فعالیت
 • مشاور تبلیغاتی
 • طراحی کمپین تبلیغاتی
 • طراحی پلان بازاریابی
همین خوبه